กิจรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

กิจรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563...
โครงการสุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ

โครงการสุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ

เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง...
โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร...
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว...
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)    ...