องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง 
ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร  66120

0 5690 4322