โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...

ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาวรวม 6,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร...

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ รักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง...

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 6 ต.วังสำโรง...