โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากถนนลาดยาง-บ้านนายสมศักดิ์ สดมี ม.6

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากถนนลาดยาง-บ้านนายสมศักดิ์ สดมี ม.6

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทางยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองกอไผ่ – บ้านนายสงบ มามีบุญ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองกอไผ่ – บ้านนายสงบ มามีบุญ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองกอไผ่-บ้านนายสงบ มามีบุญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกอไผ่...
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายระเบียบ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายระเบียบ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายระเบียบ ฉิมทิม – บ้านนายชูเกียรติ์ ฉิมไทย หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง...