โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา ขุนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร