โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร