โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากบ้านขวางตะวัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร