โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร