โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร