โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร