โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ หล่ำสาย-บ้านนายสมนึก ขันทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร