โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา ขุนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...

โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก

โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...