ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ รักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง