ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร