ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร