สรุปผลโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ ลำเหมืองหนองขาม หนองตาปาน บริเวณบ้านนายบุญมี ขาวสะอาด ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร