สรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านขวางตะวัน ม.4 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร