สรุปผลโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายวัดหนองครก-บ้านนายเสา ขุนทอง ม.7 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร