โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายซอยร่วมเจริญ จากถนนลาดยาง-บ้านนายจำเนียร อาจศัตรู ม.6 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร