สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก บริเวณนานายณรงค์ สิหา ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร