สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ ลำคลองไดปลาดุก บริเวณบ้านนายสุชาติ ชัยชนะ ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร