ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไดปลาดุก ถึงบ้านไดรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.04 เมตร