โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต สายบ้านไดปลาดุกถึงบ้านไดรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง