ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างพื้นผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านไดปลาดุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไดปลาดุก ถึงบ้านไดรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.04 เมตร...

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต สายบ้านไดปลาดุกถึงบ้านไดรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง...

โครงการขุดลอกลำเหมืองเลียบถนนลาดยาง-ฝายลำคลองไดปลาดุก ม.2

โครงการขุดลอกลำเหมืองเลียบถนนลาดยาง-ฝายลำคลองไดปลาดุก ม.2 ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,410 ลูกบาศก์เมตร...