จ้างเหมาเกรดปรับปรุงผิวทางถนนลูกรังภายใน ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง