โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากหนองป้อง-หนองครก ม.7

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากหนองป้อง-หนองครก ม.7

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 3,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,140 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวรรณ์-นานายสนชัย ม.4

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวรรณ์-นานายสนชัย ม.4

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากถนนลาดยาง-บ้านนายสมศักดิ์ สดมี ม.6

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากถนนลาดยาง-บ้านนายสมศักดิ์ สดมี ม.6

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทางยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร...