โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราฎษร์ศรัทธาธรรม-ลำคลองสายห้วย บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร