ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ รักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 6 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 4 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง ส้มแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 5

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 3

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร